Guia Turistica Gay Barcelona de Barcelona

Col·lectiu LGTB

Programa Municipal 2011 per el Col·lectiu LGTB
CiU Barcelona

Xavier Trias

Texto original en catalán:

Barcelona és una ciutat respectuosa amb la diversitat sexual. Tanmateix, encara cal avançar per eliminar la discriminació de les persones gais, lesbianes i transsexuals. Cal posar un èmfasi especial en la pedagogia de forma transversal en tots els àmbits de la societat per poder fer un avenç efectiu en la garantia de l’exercici dels drets que la nostra legislació té reconeguts (sobretot pel que fa a la gent gran LGTB, el col·lectiu transsexual i les persones immigrades).

També s’ha de tenir en compte la delicada situació del col·lectiu transsexual a l’hora d’incorporar-se al mercat laboral i el risc d’exclusió social que això comporta.

Per tot això:

• Desenvoluparem el Pla municipal per al col·lectiu lèsbic, gai, transsexual i bisexual, així com els seus mecanismes de control i avaluació.

• Posarem tots els mitjans possibles per lluitar contra la violència homòfoba i transfoba.

• Farem que l’Ajuntament inclogui la visió de la diversitat afectiva i sexual en els seus plans d’acció a nivell transversal fent polítiques actives.

• Farem que el Consell Municipal de Gais, Lesbianes i homes i dones Transsexuals sigui un espai real d’informació i de participació que proposi estratègies i accions reals lligades amb l’acció municipal.

• Incorporarem criteris de diversitat en els programes de lleure, esportius i culturals a la ciutat per tal d’evitar actituds discriminatòries.

• Inclourem en tots els punts d’informació i centres cívics material informatiu de les entitats que treballen en aquest àmbit.

• Facilitarem la presència de les entitats LGTB en els respectius consells sectorials.

• Col·laborarem amb les entitats que desenvolupin activitats i serveis destinats a la millora de l’exercici dels drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals.

• Crearem un observatori dins del marc de l’Oficina per a la no- Discriminació que permeti seguir, avaluar i suggerir noves propostes per esdevenir un punt clar d’atenció als ciutadans que tenen algun problema de discriminació per raó de la seva orientació afectiva i sexual o per la seva identitat de gènere.

• En col·laboració amb l’Agència de Salut Pública, impulsarem la realització d’un estudi que permeti ser una radiografia el més real possible sobre el segment poblacional recentment infectat, com també dels grups de població que requereixen actuacions de prevenció i atenció específica, per manca d’accés a la informació o per la creença que la malaltia és crònica.

• Impulsarem la figura del mediador o la mediadora. La gent jove ha de poder viure, encara avui dia, la seva diversitat sentimental en llibertat, però en realitat no és així. Molts joves gais, lesbianes i transsexuals han d’abandonar les seves llars per problemes amb la família o perquè els pares o familiars no els accepten. Cal, doncs, que l’Ajuntament ataqui aquest fet gràcies a la figura del mediador o al punt d’atenció a aquests joves i a les seves famílies. Aquesta tasca s’ha de fer coordinadament amb les entitats del sector.

• Promourem, juntament amb les entitats, aquells estudis sectorials que ofereixin una visió més aproximada de la realitat de les persones gais i lesbianes, i les estructures organitzatives que se’n puguin derivar.

 GUIA GAY BARCELONA te ofrece los servicios de VUELING

 

 

 

 

 

DESCUBRE GUIA GAY
seas o no del ambiente

  • Punto de encuentro para gente interesada en conocer espacios, profesionales, empresas, servicios e informaciones útiles en clave gay dirigidas al hombre de hoy de dentro o fuera del ambiente de la Barcelona friendly.

    Acceder a Guia Gay Barcelona

DIRECTORIO GENERAL GAY
para ir de compras o de ocio

  • Completo directorio en el que podrás orientarte, con las empresas, tiendas, actividades y servicios que Barcelona ofrece y donde va la gente como tu para hacer sus compras, cuidado personal o entretenerse.

    Acceder al directorio

ÚNETE A NUESTRO GRUPO
de facebook

  • Hazte miembro de nuestro Grupo Oficial en la red social de Facebook. Participa y recibirás informaciones de Guia Gay Barcelona de primera mano desde este canal de participación abierto para ti.

    Ingresar en Facebook